What if...I Don't Pay The Ferryman?6521119f-5ef2-4d41-95b0-4108d866bf8bjpg


Ο Κρις Ντε Μπεργκ σου ζητά να μην τον πληρώσεις...
Τότε, τι;;;;

Στην ελληνική μυθολογία, ο Χάρος (ελάσσων θεός, γιος του Ερέβους και της Νύχτας) ήταν ο πορθμέας του Άδη. Μετέφερε με τη βάρκα του τους πρόσφατα αποθανόντες από τη μια όχθη του ποταμού Αχέροντα (Styx) στην άλλη, όπου βρισκόταν η είσοδος του Άδη. Οι νεκροί έπρεπε οπωσδήποτε να πληρώσουν στον Χάροντα έναν οβολό για τα ναύλα. Γι' αυτό οι συγγενείς τον τοποθετούσαν πάντα κάτω από τη γλώσσα των νεκρών σωμάτων πριν τα ενταφιάσουν, για να έχει να πληρώσει ο νεκρός πριν περάσει την πύλη του Άδη. Όσοι δεν είχαν να πληρώσουν ήταν καταδικασμένοι να περιπλανιούνται στις όχθες του Αχέροντα για εκατό χρόνια.

Στο έργο του Λουκιανού, “Νεκρικοί Διάλογοι”, ο κυνικός φιλόσοφος Μένιππος αναφέρεται ως ο μόνος που διέσχισε ποτέ τον Αχέροντα χωρίς να πληρώσει τον οβολό αφού δεν είχε. Στον διάλογο αυτόν εμφανίζεται για πρώτη φορά και η ρήση «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος».  Ο Μένιππος αρνείται να ακολουθήσει τα ειωθότα. Έχει το θάρρος να έρθει σε αντίθεση με ό,τι έχει θεσπιστεί και το θεωρεί άδικο. Ο Χάρος του λέει: "πρέπει να πληρώσεις τον οβολό, δεν γίνεται διαφορετικά". Κι όμως ο Μένιππος αρνείται. Έχει το σθένος να αντιταχθεί σε κάποιον δυνατότερό του!

Η άρνηση προέρχεται από έναν ελεύθερο άνθρωπο. Ο ίδιος ο Ερμής το αναγνωρίζει λέγοντας: "Αγνοείς, Χάροντα, ποιον άνθρωπο μετέφερες; Έναν άνθρωπο αληθινά ελεύθερο, που δεν τον νοιάζει τίποτε". Αυτός είναι ο Μένιππος.
Αυτός που τολμάει να αντιταχθεί στις αδικίες που έχουν γίνει συνήθειες και στους δυνατότερους είναι «άνθρωπος αληθινά ελεύθερος»!


Κάποιοι διέσχισαν πολλές φορές το ποτάμι,
αλλά για τους περισσότερους, ήταν ένα μονόδρομος