Καλλιέργησε την δημόσια εικόνα της ως η γυναίκα που μπορούσε να πιει, να τραγουδήσει, να ορκιστεί και να κάνει σεξ με τον ίδιο τρόπο όπως οποιοσδήποτε άνδρας μουσικός.

Διαβάστε περισσότερα