Οι Supertramp απεικονίζουν το σχολείο όχι σαν χώρο για μάθηση, αλλά ως χώρο διδαχής αποκλειστικά κάποιων αξιών και πεποιθήσεων. Το σχολείο δεν είναι  εκπαίδευση, αλλά  αφομοίωση και αποδοχή των πεποιθήσεων των προηγούμενων γενιών.

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργησε την δημόσια εικόνα της ως η γυναίκα που μπορούσε να πιει, να τραγουδήσει, να ορκιστεί και να κάνει σεξ με τον ίδιο τρόπο όπως οποιοσδήποτε άνδρας μουσικός.

Διαβάστε περισσότερα